dish soap coupons canada god's gift meaning names miyako oviedo coupons fha loan gift of equity 11 wedding anniversary gifts year all security electronics coupon

Arkiv för kategori WordPress

NextGEN gallery lösta problem

Databasanvändaren hos Loopia hade inte tillåtelse att skapa tabeller.

För lite minne för att skapa thumbnails:

  1. Open an FTP connection to your root WordPress directory
  2. Open /wp-content/plugins/nextgen-gallery/lib/gd.thumbnail.inc.php with your favourite text editor (e.g. UltraEdit, etc.)
  3. On line #168 un-comment (remove the //) from before @ini_set('memory_limit', '128M');
  4. Save and upload changes
  5. Delete image/s that failed to generate a thumbnail and re-upload using NextGEN Gallery’s standard Upload Images feature

Inga kommentarer

Att skapa en site för fotoalbum

Efter ett antal år med en egenutvecklad webbsida för Slättbergs midsommarfirande blev den hopplöst utdaterad. Det blev svårt att underhålla, tekniken blev gammal och sidan kändes inte fräsch. Så det blev dags att välja något nytt och bygga om. Men, inte skulle vi väl bygga om från början?

Read the rest of this entry »

,

Inga kommentarer